Notícies

 28/6/2019: Convocatòria junta general ordinària

Per acord del Consell d’Administració, es convoca als socis de la societat TRES GLOPS, SL a la Junta General Ordinària, que se  celebrarà al Carrer Pou Bauçà, 19 del terme municipal de Binissalem, en data 28 de juny de 2019 a les 19 hores amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

Primer. APROVACIÓ dels comptes anuals de l’exercici 2018

Segon. APLICACIÓ del resultat de l’exercici

Tercer. APROVACIÓ O CENSURA de la gestió social de l’Òrgan d’Administració.

Quart. Precs i Preguntes.

Cinquè. Lectura i aprovació de l’acta

 

D'acord amb l’Article 272 de la LSC qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació d'aquesta, així com si escau, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes

També podrà sol·licitar l'entrega o l’enviament gratuït de tots els documents que han de ser sotmesos a aprovació.

Els socis podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin pertinents sobre els assumptes de l’ordre del dia.

 

Inca, 10 de juny de 2019

Tres Glops 2017: important creixement en producció, infraestructures i suport als treballadors

El 2017 va ser un any de creixement a Tres Glops: tant en producció d’aigua com de la plantilla a causa de l’important increment de clients. Tot això va anar acompanyat d’un procés d’adaptació de les instal·lacions i la inversió en una nova planta envasadora, com es va destacar a la junta general de socis celebrada el passat 28 de juny a Binissalem.

 

Tres Glops va tancar 2017 amb més de 360 clients –un 33 % més que l’any anterior– i una plantilla de 12 treballadors –10 d’ells amb un diagnòstic de salut mental i dos professionals de suport–. Arran d’aquest creixement es va iniciar un procés d’adaptació de les infraestructures que continua el 2018. Concretament, s’ha creat un nou espai per a l’àrea de suport als treballadors; una sala interdisciplinària per a formació, reunions… i l’ampliació de les instal·lacions amb una nau annexa per a la nova planta embotelladora i un laboratori.

 

Com a centre especial de treball que té com a objectiu principal la inserció laboral de les persones amb un trastorn de salut mental, un eix fonamental de Tres Glops és la unitat de suport des de la qual s’ha posat en marxa el procediment de manteniment del lloc de feina amb l’objectiu de reduir o eliminar els factors de risc originats a la feina i crear condicions individuals, socials i ambientals que permetin el desenvolupament d’un entorn òptim per a l’activitat laboral. A principis de setembre de 2018 la plantilla és ja de 16 treballadors, 12 d'ells amb un diagnòstic en salut mental.

 

28 de juny de 2018: Convocatòria de junta general

 

 

Per acord del Consell d’Administració, es convoca als socis de la societat TRES GLOPS, SL a la Junta General Ordinària i Extraordinària, que se celebrarà al Carrer Pou Bauçà, 17b del terme municipal de Binissalem, en data 28 de juny de 2018 a les 19 hores amb el següent:

                             

ORDRE DEL DIA

 

  1. APROVACIÓ dels comptes anuals de l’exercici 2017
  2. APLICACIÓ del resultat de l’exercici.
  3. APROVACIÓ O CENSURA de la gestió social de l’Òrgan d’Administració.
  4. DACIÓ DE COMPTES d’altres assumptes: Ratis, Indicadors, previsions 2018- 2019, fluxos de caixa 2017.
  5. INFORMACIÓ en virtut del previst a l’Article 7.1 dels Estatuts Socials   d’aprovació prèvia i preceptiva del Consell d’Administració de transmissió departicipacions per entrada de nous socis i ATORGAMENT del Dret Preferent de         Compra dels actuals socis.
  6. Precs i Preguntes.
  7. Lectura i aprovació de l’acta

 

A partir de la convocatòria, qualsevol soci podrà obtenir de la societat o consultar en el domicili social, de forma immediata i gratuïta, els documents que han d’esser sotmesos a aprovació. Igualment, els socis podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin pertinents sobre els assumptes de l’ordre del dia.

 

Inca, 7 de juny de 2018

 

El Secretari                                                                  El President         

ConvocatoriaJuntaTresGlops2018.pdf
Documento Adobe Acrobat [154.3 KB]

3 Glops superà el 2016 les expectatives de negoci i de creació de llocs de feina

3 Glops va superar el 2016 totes les expectatives d’ingressos i resultats. La xifra de negoci d’aquest exercici va ser de 226.000 euros, una quantitat que quan es va constituir, el 2015, estava prevista per al tercer any d'activitat. El resultat abans d'impostos va ser de 21.000 euros, segons va explicar l'auditor Miquel Francesc Gelabert en el transcurs de la junta de socis celebrada el passat 6 de juliol a Inca.

De tots els ingressos aconseguits, un 41 % es destinaren a despeses de personal, assolint el principal objectiu de l'activitat de 3 Glops: la inserció laboral de persones amb malaltia mental mitjançant la venda d’aigua. Concretament, 3 Glops va tancar l'any amb sis treballadors amb discapacitat i dos professionals de suport.

Els resultats obtinguts feren possible un marge d’explotació abans d’impostos del 9 % aproximadament. 

Aquest creixement, juntament amb l’ampliació del capital social mitjançant l’entrada de nous socis, ha permès mantenir una posició d’equilibri patrimonial molt bona: més de la meitat de tots els recursos de l’empresa són propis i l’endeutament financer remunerat —és a dir, el deute amb les entitats de crèdit— representa un 25 % de tots els recursos. Això aporta a 3 Glops més independència i autonomia financera pròpia. També ha permès afrontar inversions per import de 114.000 euros i cancel·lar deutes per import de 221.000 euros. 

També cal emfatitzar que cada euro invertit en actius productius ha donat una rendibilitat del 10 %. Aquest creixement anima a realitzar més inversions per augmentar la capacitat productiva. El 2017 hi ha previstes inversions en vehicles de transport i en maquinària.

A data 30 de juny de 2017, ja treballaven al centre especial de treball de 3 Glops nou treballadors amb discapacitat i dos professionals de suport. Els clients superen els 330 amb prop de 900 fonts instal·lades. 

El 2016 aquest projecte d'emprenedoria social va rebre un dels premis d'Innovació Social del Consell de Mallorca.

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA: 6 DE JULIOL DE 2017

 

Per acord del Consell d'Administració, es convoca als socis de Tres Glops S.L. a la Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà el 6 de juliol de 2017 a les 19 hores al domicili social de l'entitat: Carrer Quarter, 44 (Inca). A continuació, podeu consultar la convocatòria oficial i l'ordre del dia: 

,

 

ConvocatoriaJuntaTresGlops.pdf
Documento Adobe Acrobat [58.4 KB]
ConvocatoriaJuntaTresGlops.jpg
Imagen JPG [288.1 KB]

3 Glops: premi a la Innovació Social 2016 del Consell de Mallorca

Esperit Emprenedor i Serveis de Qualitat

El projecte 3 Glops ha obtingut el guardó a la Innovació Social que anualment lliura l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), un guardó que reforça l'objectiu de donar al col·lectiu de la Salut Mental el reconeixement que es mereix, feina i dignitat per a les persones amb malaltía.

29/07/16 - Primera junta de socis de 3 Glops

 

El passat 21 de juny es va celebrar al Museu del Calçat d'Inca la primera junta de socis de 3 Glops, projecte d'emprenedoria social de 3 Salut Mental que té com a objectius fomentar la inserció laboral i millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental; aconseguir més recursos propis per als programes de les associacions i els seus usuaris i usuàries i donar més visibilitat a aquest col·lectiu. En l'actualitat més de 220 empreses, entitats i administracions ja són clientes de 3 Glops, amb més de 500 fonts instal·lades a 336 ubicacions diferents. Hi treballen quatre persones amb discapacitat per malaltia mental i dos professionals de suport.

En aquesta primera trobada anual es va donar compte en primer lloc de l'auditoria del 2015, del pressupost del 2016 i la projecció econòmica per al 2017. El control, la transparència i una tendència positiva que supera les expectatives del pla de negoci són els tres aspectes més destacats d'aquests apartats.

Així mateix, es van concretar tots els detalls sobre organització i funcionament i els resultats de la campanya de crowdfunding —un dels trets més innovadors d'aquest projecte— obert a la participació de persones usuàries, familiars, professionals i col·laboradors. De les 700 participacions disponibles, el 51 per cent està en mans de les entitats que formen 3 Salut Mental —Estel de Llevant, Gira-Sol i Es Garrover— i 214 s'han venut a un total de 108 accionistes.

Atenció especial va merèixer l'apartat destinat a explicar com es fa feina per assolir —i avaluar— els objectius socials del projecte, que passa per la promoció de l'autonomia, els programes de formació i capacitació, el suport individualitzat i el seguiment en el lloc de feina.

(Si sou soci/sòcia de 3 Glops i voleu rebre la presentació completa que es va fer durant la junta, dirigiu-vos a coordinacio@3salutmental.com. Gràcies)

20/11/15 - Tres Glops participa a Hotel Bellavista de IB3

 

Avui vespre, a les 22h a IB3, el quart capítol de “Hotel Bellavista”, una divertida sèrie mallorquina que ens conta com eren els inicis de la revolució hotelera i els hàbits de vida mallorquins en els anys 60.
La Fundació es Garrover i Aigua 3 Glops vàrem donar suport a aquesta sèrie local, hidratant els moments més calorosos d'aquest estiu.
Molta sort amb la sèrie i gràcies per comptar amb nosaltres #HotelBellavista

Aigua per empreses Mallorca Presentació pública de Tres Glops

5/11/15 - 3 SALUT MENTAL PRESENTA 3 GLOPS: UN PRODUCTE SOCIAL I UN PROJECTE INNOVADOR

 

3 Salut Mental, que agrupa les associacions Gira-Sol, Es Garrover i Estel de Llevant, ha presentat avui a l'esplanada del Parc de les Estacions de Palma "3 Glops", un projecte d'emprenedoria social i innovador que, a partir de l'embotellament i distribució d'aigua local i de qualitat a empreses i domicilis, té un triple objectiu: fomentar la inserció laboral de les persones amb malaltia mental; aconseguir més recursos propis per als programes de les associacions i els seus usuaris i donar més visibilitat a aquest col·lectiu. 

3/11/15 - Presentació pública de 3 Glops al Parc de Ses Estacions

 

La presentació pública de 3 GLOPS dijous dia 5 de novembre de 2015 a s’Esplanada  del Pac de ses Estacions de Palma serà una oportunitat per conèixer el projecte i parlar amb usuaris, familiars i professionals de la salut mental.

Serà un acte diferent on proposam una dinàmica molt senzilla:

En una primera part a cada convidat li assignarem un color i treballarà en petit grup i es presentarà de manera breu i escriurà un lema sobre un dels temes que li proposarem: 

responsabilitat, oportunitat, sentir-se útil, autoestima, superació, il·lusió, seguretat, ser un més, etc.

En una segona part i en gran grup escoltarem els parlaments de les autoritats.

8 y 15/10/15 - Presentació campanya crowfounding de Tres Glops a familiars i usuaris

 

S'han realitzat dues reunions informatives per a familiars i usuaris per presentar la campanya de crowfounding de TRES GLOPS, on hi poden participar amb igualtat de condicions adquirint el 25% de les participacions de la societat. Dia 8 d'octubre es va presentar per les entitats de Gira-Sol i Es Garrover al Casal de Can Gelabert de Binissalem i dia 15 per Estel de Llevant a la Fundació Mossèn Alcover de Manacor. 

14/10/15 - Llançam la versió en català de la nostra web

 

Llancem la nostra web en català, aprofitant per realitzar millores en els continguts i aclariment de la navegabilitat. Salut i Força!

10/08/15 - Adjudicataris del Concurs de subministrament d'aigua embotellada a Fundació Bit

 

La Fundació Es Garrover, entitat social per a la salut mental (sense ànim de lucre) i creadora del Centre Especial d'Ocupació "3 Glops", s'adjudica el contracte de subministrament d'aigua embotellada a la Fundació Bit (Parc Bit) per a un servei mínim d'any i mig prorrogable.

30/07/15 - Adjudicataris del Concurs de subministrament d'aigua embotellada a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

 

La Fundació Es Garrover aconsegueix el seu primer concurs públic d'aigua embotellada en el lloc que va ser el bressol de les actuacions socials de Mallorca: l'IMAS, Institut d'Afers Socials de Mallorca.
La Fundació Es Garrover ha aconseguit la major puntuació elaborant la millor oferta, que ens obre les portes a un any i mig prorrogable de subministrament.

Quatre d'agost de 2015: ens vam constituir

 

Va arribar el dia de la constitució de "3 Glops, SL": un Centre Especial de Treball per a les persones amb discapacitat per malaltia mental, creat per iniciativa de la Fundació Es Garrover i participat per Estel de Llevant de Manacor, Associació Gira-sol de Palma en un 51%, per persones amb malaltia mental i familiars en un 25% de les participacions i el restant 24% per a professionals, voluntaris i col·laboradors.

 

Amb això s'acaba la primera fase, gairebé un any després de la idea inicial. Una empresa social creada per i per al col·lectiu de la Salut Mental.

Tres Glops
C/ Pou Bauçà 1
07350 Binissalem

Tel: 971090194 / 606444887