En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominació social:

Tres Glops

 

Número de identificació fiscal:

B57927899

 

Domicili social:

C/ Pou Bauçà 1

07350 Binissalem

 

Correu electrònic:

direccion@agua3glops.org

 

Telèfon:

+34 971090194 / 606444887+34 971090194 / 606444887

 

Fax:

 

Dades de inscripció en el registre mercantil:

Tres Glops, societat limitada constituida a [especificar], l'any [especificar], per Escriptura Pública nombre [especificar], davant notari [especificar], de Il·lustre Col·legi de [especificar].

 

Inscrita en el Registre Mercantil de [especificar] al tom [especificar], foli [especificar], secció [especificar] i fulla [especificar], inscripció [especificar].

 

Dades relatives a l'autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat:

[especificar]

 

Codis de conducta als que l'empresa està adherida:
1. Centre Especial de Treball:> 70% empleats amb discapacitat
2. 76% de les participacions amb caràcter social (51% ONG + 25% Discapacitats i familiars) + 24% persones, entitats o empreses vinculades a la tasca social.

 

Objecte de l'entitat:

Centre Especial de Treball, destinat a la recuperació professional de persones en risc d'xclusión social per malaltia mental a través de la producció i distribució d'aigua embotellada a domicili

 

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa 3 Glops amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Tres Glops i l'usuari.

 

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
 
El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

Tres Glops
C/ Pou Bauçà 1
07350 Binissalem

Tel: 971090194 / 606444887